0001

 Szanowni Państwo,

  z przyjemnością informujemy wszystkich terapeutów, lekarzy, rodziców, opiekunów i dotychczasowych gości naszych konferencji, iż 19 maja 2017 roku, odbędzie się III Konferencja Rehabilitacji Dzieci Sue Ryder w Bydgoszczy poświęcona dzieciom przedwcześnie urodzonym:

 "Dzieci przedwcześnie urodzone- szanse rozwoju. Diagnoza i terapia wcześniaków".

Uwaga! W tym roku konferencja odbywa się w innym miejscu:
HOTEL CITY, ul. 3 maja 6, Bydgoszcz ( w sąsiedztwie Ronda Jagiellonów).

 Celem spotkania jest szeroko rozumiana diagnoza i terapia dzieci w ujęciu interdyscyplinarnym, która pozwala wypracować wieloaspektowy system wsparcia rodzin, opiekunów, terapeutów wcześniaków przez cały okres ich życia.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom  pragniemy zachęcić do wspólnego dyskursu i zajęcia stanowiska wokół zagadnień dotyczących wcześniactwa.

Istotnym elementem w pracy każdego specjalisty jest refleksja, odnajdywanie optymalnych rozwiązań, dzielenie się doświadczeniami oraz nasz wspólny cel- poprawa jakości życia podopiecznych.

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny i jest dedykowana rodzicom, opiekunom, lekarzom, fizjoterapeutom,  logopedom, terapeutom, pedagogom specjalnym, nauczycielom przedszkoli, szkół oraz studentom, i wszystkim tym, których zagadnienie wcześniactwa jest nieodzownym elementem praktyki zawodowej.

Podczas III Konferencji Rehabilitacji Dzieci Sue Ryder, wyposażą się Państwo w niezbędną wiedzę na temat diagnozy i terapii dzieci przedwcześnie urodzonych, poznają Państwo najbardziej skuteczne metody pracy wykorzystywane w terapii podopiecznych, najlepsi specjaliści przekażą tajniki swojej pracy, dzięki którym terapia którą Państwo prowadzą stanie się bardziej efektywna, będziecie mieć możliwość wymiany doświadczeń z innymi logopedami i otrzymasz prestiżowy certyfikat uczestnictwa, zyskacie możliwość konsultacji z najlepszymi specjalistami zajmującymi się terapią.

Ze względu na ogromne zainteresowanie oraz wysoki poziom merytoryczny konferencji zorganizowanych w latach 2015 i 2016 , III edycję Konferencji zaprojektowaliśmy jako spotkanie interdyscyplinarne. Będziemy mieli także więcej czasu na wysłuchanie wykładów mistrzowskich, prezentację wyników badań i doświadczeń praktyków (w postaci referatów, posterów, warsztatów i miniseminariów), a także na wymianę poglądów i dyskusje.

 Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy.

III Konferencja Rehabilitacji Dzieci Sue Ryder w Bydgoszczy

"Dzieci przedwcześnie urodzone- szanse rozwoju. Diagnoza i terapia wcześniaków".

 Prezentacja prelegentów.

 Pani lek. med. Małgorzata Czapczyk

Wykład:

" Doświadczenie Hospicjum Domowego Dziecięcego w opiece nad dziećmi przedwcześnie urodzonymi- problemy i wyzwania".

 Pani Doktor jest pediatrą, lekarzem rodzinnym, specjalistą medycyny paliatywnej. Od wielu lat kieruje Hospicjum Domowym Dziecięcym w Sue Ryder.

 Pani dr n. med. Iwona Sadowska- Krawczenko

Wykład:

"Szczepienia wcześniaków".

 Pani doktor jest specjalistą w zakresie neonatologii, specjalistą epidemiologii, specjalista I st. z pediatrii.

Pani doktor pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim nr 2 im. Biziela – na Oddziale Noworodków, Wcześniaków i Intensywnej Terapii Noworodka. Jest przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Regionalnego Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego, członikem Polskiego Towarzystwa Wakcynologii
Adiunktem w Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, na Wydziele Nauk o Zdrowiu
Pani doktor to autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu neonatologii oraz epidemiologii.

 Pani dr n. hum. Małgorzata Wójtowicz- Szefler

Wykład:

"Metody wspomagania więzi fizycznej i uczuciowej między dzieckiem przedwcześnie urodzonym, a opiekunem".

  Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i na SWPS w Sopocie. Praktyk.

Liczne publikacje, monografie, wykłady i prelekcje z zakresu psychologii dziecka i wczesnego wspomagania rozwoju.

Współpracuje z wieloma placówkami, szkołami i placówkami edukacyjnymi.

 Pani dr n. o zdr. Marta Szmaj

 Wykład:

 „Żywienie doustne dzieci przedcześnie urodzonych- sukcesy i porażki".

 Specjalista w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami karmienia, jedzenia i połykania. Wykładowca- Katedra Logopedii Uniwersytetu Gdańskiego.  Z wykształcenia:  neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji i wspomagania małego dziecka. Właścicielka i szkoleniowiec Centrum Szkoleniowe Diagnozy i Terapii Dysfagii (CSDiTD).

 Pani mgr Marta Lieder- Baj

 Wykład

"Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym".

 Warsztat:

"Wybiórczość pokarmowa w ujęciu sensomotorycznym. Warsztat praktyczny".

 Logopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, pedagog. Zajmuje się terapią karmienia oraz wybiórczością pokarmową w ujęciu sensoryczno-motorycznym. Szkoli logopedów w zakresie nadmiernego ślinienia, nadwrażliwości dotykowej i wybiórczości pokarmowej.

 

 Pani mgr Agnieszka Paczkowska

 Wykład:

" Zaburzenia przetwarzania słuchowego, a problemy integracji sensorycznej u dzieci przedwcześnie urodzonych".

 Fizjoterapeutka, oligofrenopedagog, terapeutka SI,  trener i certyfikowany terapeuta INPP, certyfikowany terapeuta Metody Johansena (IAS), instruktorka Masażu Shantala, terapeutka AHA.
Doświadczony wykładowca akademicki.

 Pani mgr Bożena Zychowicz

 Wykład:

"Terapia psychomotoryczna metodą Procus - Block".

 Prelegentka jest kontynuatorką prac Pani doktor Zofii Kułakowskiej. Doktor Kułakowska opracowała naukowe podstawy terapii psychomotorycznej metodą Procus i Block.  Pod kierunkiem merytorycznym dr Zofii Kułakowskiej,  Pani Zychowicz, logopeda, terapeutka zaburzeń neurologicznych i psychomotorycznych u dzieci stworzyła Ośrodku Rozwoju Terapii Psychomotorycznej. Pani Bozena Zychowicz to autorka licznych prac,  artykułów, prowadzi warsztaty i szkolenia dla nauczycieli, terapeutów i rodziców. Współautorka popularnej ksiązki  „Terapia psychomotoryczna metodą Procus i Block”.

 Pan dr n. med. Stanisław Faliszewski

Wykład:

"Zaburzenia napięcia mięśniowego u dzieci z deficytem rozwojowym"

Warsztat:

"Asymetria ułożeniowa a zaburzenia napięcia mięśniowego”

 Wykładowca akademicki. Certyfikowany terapeuta NDT Bobath, NDT Bobath Baby, NDT Bobath Old celebral Palsy. Autor licznych artykułówi broszur. Praktyk.

 

Pani mgr Anita Chmara

 Wykład:

 " Problemy szkolne z dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią, a  metoda Rona Davisa".

 Trener Jest certyfikowanym coachem ICC, analitykiem behawioralnym i trenerem. Ponadto prowadzi diagnozę i terapię dzieci z dysleksją metodą R. Davisa. Pani Chmara, jako jedna z dwóch osób w Polsce zajmuje się propagowaniem Nowatorkiego Programu Korekty Dysleksji metodą Davisa®-  szkoli i organizujei warsztaty dla nauczycieli i pedagogów.

 

 Pani mgr Anna Franczyk

 Wykład:

 " Zabawy werbalne i komunikacyjne z wykorzystaniem logodogo- od wyrazu do zdania, od litery do czytania".

 Wykładowca akademicki WSP. Nauczyciel dyplomowany z dwudziestoletnim stażem pracy, pedagog. Jest autorką imponującej liczby publikacji dotyczących pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ponadto regularnie bierze udział w Konferencjach dotyczących wspomagania rozwoju dzieci, prowadzi kursy doskonalące dla nauczycieli z zakresu prowadzenia działań dydaktyczno- terapeutycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Neurologopeda pedagog specjalny, specjalista Wczesnej Interwencji Logopedycznej. Dogoterapeuta.

 

 Pani mgr Katarzyna Krajewska

 Wykład:

"Diagnoza i planowanie pracy terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym z zaburzeniami i deficytami rozwoju".

Nauczyciel, terapeuta Integracji Sensorycznej, pedagog. Jest autorką wielu publikacji dotyczących pracy z dzieckiem niepełnosprawnym. Współautorka niezliczonej ilości książek obejmujących diagnozę terapię dzieci. Praktyk.

 Pani mgr Barbara Gilewska

Wykład:

„Wyrównywanie deficytów dzieci- wcześniaków metodami dr Świetlany Masgutowej”.

Wykładowca akademicki. Terapeuta i diagnosta dysleksji rozwojowej .Terapeuta, diagnosta i instruktor MNRI – Programu Neurosensomotoryczna Integracja Odruchów metodą dr Swietłany MasgutowejPosiada certyfikaty International Dr. Svetlana Masgutova Institute. Niezwykle bogaty dorobek naukowy, przedewszystkim jednak praktyk i trener, instruktor.

Szanowni Państwo

w związku z niespodziewanie bardzo dużym zainteresowaniem konferencją, i przekroczeniem planowanej liczby uczestników, prosimy wszystkie osoby, o dokonanie opłaty do dnia: 28.04.2017 roku. Brak opłaty ( w tym terminie)  spowoduje wpisanie chętnych uczestników z listy rezerwowej.

Rejestracja została zakończona.

Prosimy nie wysyłać zgłoszeń.

-----

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu, harmonogramu konferencji.

Organizator zastrzega sobie,prawo do nie dokonywania zwrotów w razie rezygnacji uczestnika z udziału w konferencji.

Organizator informuje, iż osoby wnioskujące o wystawienie faktury zobowiązane są podać NIP.

Informujemy osoby, które w arkuszu rejestracji nie wnioskowały o fakturę- nie będzie można po konferencji wystawić faktury.

PARTNERZY