Integracja sensomotoryczna
20140922223515

Metoda Integracji Sensorycznej (SI)to forma terapii bazująca na plastyczności mózgu, polegająca na odpowiednim stymulowaniu mózgu bodźcami płynącymi ze wszystkich zmysłów, a więc wzroku, węchu, słuchu, dotyku, smaku. 
 
Czytaj więcej

Neurologopedia
20140922224325

Zakres prowadzonej terapii logopedycznej dla dzieci: z dysfagią (zaburzenia: pobranie kęsa pokarmowego, żucia i przełykania, picia), afazja dziecięca, terapia autyzmu, zespołu Aspergera, diagnoza testem PEP-R, terapia niepłynności mowy, terapia: Holistic Approach to Neuro-Devolopment and Learning Efficiency HANDLE R, terapia behawioralna, terapia dzieci z obniżonym poziomem kompetencji intelektualnych, wygaszanie lub pobudzanie odruchów ustno-twarzowych, terapia alalii, terapia mutyzmu 
 

Czytaj więcej

Kinesiology taping (plastrowanie)
20140922220727

Wykorzystuję w tej metodzie plastry (tape), które posiadają parametry podobne do właściwości skóry pod względem grubości, ciężaru i rozciągliwości (130-140%). 
 
Czytaj więcej

Masaż Shantala
20140922221451

Regularne masowanie ma pozytywny wpływna dziecko, jak również na matkę czy inną osobę wykonującą masaż. 
 
Czytaj więcej

Sala doświadczania światła
20140922222706

Zmysły są podstawą rozwoju każdego człowieka ponieważ dostarczają nam informacji o otaczającym nas świecie. Wpływają na procesy uczenia się i poznawania. Bez ich udziału rozwój człowieka jest niemożliwy. 
 
Czytaj więcej