Zmysły są podstawą rozwoju każdego człowieka ponieważ dostarczają nam informacji o otaczającym nas świecie. Wpływają na procesy uczenia się i poznawania. Bez ich udziału rozwój człowieka jest niemożliwy.

Wpływać na zmysły, pobudzając osoby znajdujące się w pomieszczeniu, do działania. Użyto do tego celu dźwięków, światła, balonów, siana, wody, puszek i pluszowych zabawek. Przedsięwzięcie odniosło ogromny sukces, co skłoniło terapeutów do dalszego rozwoju tego typu pomieszczeń. Była to jedna z pierwszych Sal Doświadczania Świata, które funkcjonują z powodzeniem do dnia dzisiejszego w udoskonalonej formie, korzystając z nowych zdobyczy techniki.

Czym jest Sala Doświadczania Świata

  • Przebywanie w Sali Doświadczania Świata jest ukierunkowane na pobudzenie zmysłów (wzroku, słuchu, dotyku, powonienia) do aktywności. Jest jednocześnie miłym spędzeniem czasu w atmosferze relaksu, bezpieczeństwa. Sala Doświadczania Świata przeznaczona jest w szczególności dla osób z różnymi niepełnosprawnościami
  • Istotą Sali Doświadczania Świata jest stworzenie takich warunków aby zmysły nie były wykorzystywane kompleksowo. Można skoncentrować się wtedy na wybranych bodźcach (np. tylko dotyku). Dzięki odrębnemu pomieszczeniu możliwe jest wyeliminowanie rozpraszających bodźców zewnętrznych.
  • terapeutycznych na pełniejszą stymulację z wykorzystaniem metod wspomagających