222x222-01

Emilia Nikodem-Boczek


 

Dyrektor ds. Terapii Specjalistycznych

222x222-01

Magdalena Majewska


 

Koordynator fizjoterapii dzieci

Czytaj więcej
Od 18 lat pracuję jako fizjoterapeutka, a od 10 lat jako terapeuta metody NDT Bobath. Moja kariera zawodowa zawsze oscylowała wokół dzieci i ich problemów ruchowych. Przez kilkanaście lat pracy w przychodni rehabilitacyjnej dla dzieci zdobyłam duże doświadczenie zawodowe, które jest wspomagane udziałami w kursach i konferencjach naukowych:


 • październik 2014 Toksyna botulinowa w leczeniu MPD

 • czerwiec 2014 kurs terapii w kombinezonach TheraSuit

 • kwiecień 2013 Współczesne metody diagnostyki i leczenia dysfunkcji tkanek miękkich- techniki energizacji mięśni

 • październik 2012 Kurs podstawowy Kinesiology Taping

 • listopad 2012 Kinesiology Taping Plastrowanie dynamiczne w pediatrii

 • czerwiec/lipiec 2011 Refresher NDT Bobath Baby Kraków. Kurs prowadzony był przez: Zofia Szwiling PT, NDT Bobath Senior; Maria Borkowska NDT Bobath Senior; Paweł Zawitkowski Terapeuta NDT Bobath

 • styczeń 2011 Warsztaty NDT Bobath "Terapia dziecka z hipotonią". Prowadzącą była Zofia Szwiling - senior instruktor NDT-Bobath oraz Liliana Klimont

 • czerwiec 2006 NDT Bobath Baby - Szpital Uniwersytecki w Krakowie Prokocimiu

 • styczeń/marzec 2004 NDT Bobath Basic - Ośrodek Dziennego Pobytu w Głogowie

 • 2001 Kurs wstępny metodą PNF Toruń
 • 222x222-01

  Magdalena Wysocka


   

  222x222-01

  Karolina Kozber

   

   

  Czytaj więcej
  Mgr psychologii.
 • studia o kierunku psychologia 1998 r. - 2003 r. UKW w Bydgoszczy


 • Szkolenia:

 • Terapia lęku (14 godzin) 2006 r. - Polski Instytut Ericksonowski

 • Kształcenie praktycznych umiejętności pomocy psychologicznej (70 godzin) 2006 r. - Polski Instytut Ericksonowski

 • Psychoterapia indywidualna osób zgłaszających niepowodzenia w związkach (14 godzin) 2007 r. - Polski Instytut Ericksonowski

 • Kurs Podstawowy i Zaawansowany Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej (300 godzin) 2008 r. - 2013r., w trakcie składania certyfikatu Psychoterapeuty i Doradcy Systemowego w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu

 • Studia Podyplomowe z Psychologii Klinicznej 2013 r. UKW w Bydgoszczy

 • Doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi (2 lata pracy w Watsztatach Terapii Zajęciowej)

 • Od 6 lat psycholog w Zespole Opieki Domowej oraz w Hospicjum Domowym dla Dzieci – doświadczenie w pracy z niepełnosprawnymi dziećmi, ich rodzicami i całymi rodzinami

 • Moja praca jest poddawana od 2008 roku superwizji przez superwizora z Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej (150 godzin)
 • 222x222-01

  Sławomir Haraczenko

   

   

  Czytaj więcej
  Pedagog, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog.

  W swojej pracy tworze możliwości wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez zbudowanie wiary we własne siły, eliminowanie lub ograniczanie przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach. Terapie i edukacje bazuję na analizie behawioralnej wspierając się elementami Arteterapii (np.: origami, malowania dziesięcioma palcami R. Show), Metody Dobrego Startu, Metody symboli dźwiękowych B. Kai, Integracji Sensorycznej oraz Metody Knillów. Dzieci zdobywają umiejętność koncentracji i wyciszenia poprzez zabawy z wykorzystaniem elementów Jogi, Gimnastyki Umysłu, Technik relaksacyjnych wg. H. Temla, terapii Snoezelen (Sali Doświadczania Świata) oraz Ruchu Rozwijającego W. Sherborne.

  Prywatnie lubię aktywnie spędzać czas. Interesuje się ogrodnictwem. Uprawiam jogę, jeżdżę na rowerze i rolkach. Jestem zagorzałym fanem gier na PlayStation3. Podróżuję, odwiedzając europejskie parki rozrywki i aquaparki.
  222x222-01

  Jan Pawlikowski

   

   

  Czytaj więcej
  Absolwent Medycznego Studium Zawodowego w Bydgoszczy

 • Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu


 • Terapia Manualna wg Kaltenborn-Evjenth Koncept:

 • UEX Badanie i leczenie stawów kończyny dolnej

 • AEX 1 Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny dolnej oraz stretching mięśni kończyny dolnej

 • OEX Badanie i leczenie kończyny górnej

 • AEX 2 Kurs zaawansowany badania i leczenia kończyny górnej oraz stretching mięśni kończyny górnej

 • UWS Badanie i leczenie odcinka lędźwiowego kręgosłupa i miednicy

 • OWS Badanie i leczenie odcinka szyjnego oraz piersiowego kręgosłupa i żeber

 • AWS 1 Kurs zaawansowany dla odcinka lędźwiowego oraz piersiowego kręgosłupa i miednicy

 • AWS 2 Kurs zaawansowany dla badania i leczenia górnej części kręgosłupa


 • Medycyna Ortopedyczna wg CYRIAX`A

 • Moduł A - Kończyna górna i dolna, cz. podstawowa

 • Moduł B - Kręgosłup lędźwiowy i stawy krzyżowo-biodrowe

 • Szkolenie z zakresu ultrasonograficznego biofeedbacku

 • Szkolenie Biofeedback EMG

 • Pomiar i analiza EMG w praktyce klinicznej

 • Manualny drenaż limfatyczny/ kompleksowa terapia przeciwobrzękowa

 • Fizjoterapia dziecka ryzyka

 • Diagnoza i terapia neurorozwojowa niemowląt i dzieci z zaburzeniami neurologicznymi

 • Instruktor Nordic Walking

 • Praktyczne zagadnienia związane z rejestracją analizą powierzchniowego EMG w fizjoterapii